Joker

  • Dal: Gioved√¨, 10 Ottobre 2019
  • Al: Mercoled√¨, 16 Ottobre 2019
  • Orari: 18.00 \ 20:15 \ 22:30
  • Dove: Teatro Italia - Sala 3